Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämeessä tarvetta hallitustyöskentelyn terävöittämiseen

Hämeessä PK-yritykset eivät panosta tarpeeksi hallitustyöskentelyyn, selviää kauppakamarien helmikuussa tekemästä PK-hallitusbarometrikyselystä. ”Alueemme yritysten tulee hallitustyöskentelyssään selkeästi panostaa enemmän osaamiseen. Häme on lähes kaikissa mittareissa valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Ainoastaan sitoutuminen kokousten välillä on alueellamme keskimääräistä parempaa ja ymmärretään, että hallitusten jäsenten tulisi olla käytettävissä muutoinkin kuin kokouksissa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Alueelta, Teema, Uutisia Hämeestä

Hämeen kauppakamari vaatii liikenteelle uusia rahoitusmalleja ja vaihtoehtoja

Kauppakamareiden mukaan pelkkä budjettirahoitus ei ole riittävä kattamaan liikenteen korjaus- ja investointivelkaa. ”Liikenneväylien korjaamisen lisäksi tarvitaan investointeja uusien väylien rakentamiseen ja rataverkon tason nostamiseen”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämeen kauppakamari kannustaa naisosaajia PK-yritysten hallitusjäseniksi

Neljännes Suomessa toimivien PK-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia, selviää kauppakamareiden helmikuussa tekemästä PK-hallitusbarometrikyselystä. Luku on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joissa naisia on 26 prosenttia. ”Alueellamme vastanneiden PK-yritysten hallitusjäsenistä 19 prosenttia on naisia. Valtakunnallisesti keskimääräistä alhaisempi tulos osoittaa, että meidän on kannustettava alueellamme osaavia naisia hallitusammattilaisiksi sekä tarjottava heille myös mahdollisuutta osallistua yritysten hallitustyöskentelyyn”, painottaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Alueelta, Palveluhakemisto, Uutisia Hämeestä

Hämeen Kasvupolku käynnistyy

Hämeen Kasvupolku -sparraukseen valitaan alueelta mukaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan maksutonta tukea liiketoiminnan kehittämiseen yrityselämän asiantuntijoilta.
Alueelta, Jäsen, Uutisia Hämeestä

Janakkala Hämeen kauppakamarin jäseneksi

Janakkalan kunta liittyi Hämeen kauppakamarin jäseneksi ja lisää vaikuttamismahdollisuuksiaan. ”Janakkala on hyvä esimerkki kunnasta, joka haluaa vahvistaa elinvoimaansa ja tämä toteutuu parhaiten panostamalla kunta- ja yritysyhteistyöhön”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen tyytyväisenä.
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Yritysten verojalanjälki Hämeessä 1,9 miljardia euroa

Hämäläisyritysten verojalanjälki oli yhteensä 1,9 miljardia euroa vuonna 2017, selviää Keskuskauppakamarin julkaisemasta Suuresta veroselvityksestä. ”Talouden noususuhdanne näkyy yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Veroselvitys kuvaa hyvin yritysten merkitystä työnantajina ja palkanmaksajina”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Erikoisasiantuntijapalsta, Palveluhakemisto, Uutisia Hämeestä

Sisällöntuotanto on kuin small talk – taito, jonka voi oppia

Pyydettiinkö sinua kirjoittamaan jotain yrityksen verkkosivuille? Etsitkö kiinnostavaa aihetta sosiaaliseen mediaan? Haluaisitko houkutella verkkosivuillenne lisää kävijöitä?
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Varusmiehet ja alueen yritykset kohtasivat rekrytointitapahtumassa Panssariprikaatissa

Parolan Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta (VMTK) järjesti yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa kaksipäiväisen rekrytointitapahtuman varusmiehille 20.-21.2. ”Tapahtuma järjestettiin tässä laajuudessa toista kertaa ja siihen osallistui 1500 varusmiestä sekä lähes kaksikymmentä yritystä ja oppilaitosta. Palaute on ollut hyvää ja yritykset tyytyväisiä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Teema, Uutisia Hämeestä

Kauppakamarit vaativat työnverotuksen keventämistä ja kannustinloukkujen poistamista

Kauppakamarit kehottavat seuraavaa hallitusta kannustinloukkujen poistamiseen. Ratkaisuja Suomelle -vaaliohjelmassaan ne esittelevät keinoja, joilla Suomen kilpailukyky ja työllisyysaste saadaan nousuun. ”Työn tekemisen ja teettämisen on oltava kannattavampaa niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta. Työnverotuksen keventäminen on yksi näistä keinoista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämeessä suhdanneodotukset muuta maata positiivisemmat

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on lähes normaali, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeessä yritysten suhdannenäkymät ovat yllättävän hyvät, huolimatta lähiajan kansainvälisistä epävarmuustekijöistä”, arvioi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Alueelta, Erikoisasiantuntijapalsta, Uutisia Hämeestä

Kauppakamarilta selviytymisvinkkejä suomalaisyrityksille Brexitin jälkeen

Keskuskauppakamari on koonnut yrityksille seitsemän kohdan Brexit-selviytymisvinkit Britannian mahdollisen EU-eron johdosta. Yrityksille pelkistetään, mitä Britannian ero 29.3.2019 ilman mitään erosopimuksia eli kova Brexit käytännössä tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi yrityksiin sekä brittikauppaan. Samalla annetaan tietoa keskeisistä, ajan tasalla olevista Brexit-neuvontapalveluista ja tietolähteistä.
Alueelta, Teema, Uutisia Hämeestä

Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus ja osaavan työvoiman saatavuus turvattava

Kauppakamarit vaativat vaaliteeseissään oppisopimuskoulutuksen laajentamista ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Pohjalla on oltava osaamiskeskeisyys, tutkintorakenteiden selkeys ja mahdollisuus elinikäiseen jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen. ”Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi meidän on myös pystyttävä houkuttelemaan Suomessa tutkintoon valmistuvia ulkomaalaisia opiskelijoita jäämään Suomeen. Haastammekin hämäläisyrityksiä kutsumaan kansainvälisen opiskelijan päiväksi tutustumaan toimintaansa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Kamarikuulumisia ja onniteltavia, Uutisia Hämeestä

Hämeessä kiinteistöalalle yhdeksän uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin tämän syksyn koekierroksella 204 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 32 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). ”Alueeltamme LKV-kokeen läpäisi seitsemän henkilöä ja LVV-kokeen kaksi henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee vaativan kokeen suorittaneita.”
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Forssan Tekijä2019 opinto- ja rekrytapahtuma

TEKIJÄ2019 opinto- ja rekrytapahtuma järjestetään Forssan Prisma-keskuksessa 30.1.2019 klo 11.00-16.00. Jo kolmatta kertaa järjestettävä TEKIJÄ2019 -tapahtuma yhdistää työnhakijat, työnantajat, opiskelijat, oppilaitokset ja työllisyyden kentän toimijat.
Henkilö, Teema

Peiton paikkauksen tilalle pitkäjänteistä väyläpolitiikkaa

Liikenneviraston pääjohtajan Kari Wihlmanin mukaan kotimaisen väyläverkon kasvavan korjausvelan vähentäminen sekä tulevien suurien tie- ja ratahankkeiden toteuttaminen ei onnistu pelkästään valtion budjettirahoituksella. Väylähankkeissa on lisäksi huomioitava entistä laajemmin myös elinkeinopoliittiset kerrannaisvaikutukset.
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämäläisyrityksiä herätellään panostamaan kansainvälisiin osaajiin

Hämeen kauppakamari peräänkuuluttaa uutta toimintakulttuuria työyhteisöjen kansainvälistyessä ja kilpailun koventuessa osaavasta työvoimasta. ”Etsimme Hämeestä noin sataa yritystä mukaan Kansainvälinen osaaja -teemapäivään. Kyseessä on ulkomaalaisen opiskelijan yhden päivän tutustumisesta alueemme yritykseen helmikuun ensimmäisellä viikolla”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Palveluhakemisto, Uutisia Hämeestä

Hämeenlinnan TEKIJÄ-tapahtuma uudistuu!

Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen suurtapahtuma Tekijä2019 järjestetään tänä vuonna Visamäessä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa torstaina 24.1.2019 klo 9.15-16.00.
Jäsen, Uutisia Hämeestä

Miodex – Elämäsi kuljetuskumppani

Miodex Oy harjoittaa linjaliikennettä Hämeenlinnan ja Lahden talousalueilla. Lisäksi yrityksen tilausliikenne on ollut viime aikoina kasvamaan päin kuukausi kuukaudelta. ”Liiketoimintamme alkoi viime kesänä yrityskaupan myötä. Kolmen liiketoimintakuukauden aikana kaksinkertaistimme vuosittaisen liikevaihdon”, kertoo Miodex Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.
Teema, Uutisia Hämeestä

Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa – Ratkaisuja työllisyyden pullonkauloihin

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. ”Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Erikoisasiantuntijapalsta

Future of transit – Autot ilman kuljettajia

Amerikkalaisen liikenteen ydin on tieverkostossa ja kaikessa pyörillä liikkuvassa. Tästä näkökulmasta on USA:ssa lähdetty liikkeelle ja toisaalta elinkeinoelämän tarpeista. Tämä näkyy myös kaupunkisuunnittelussa – autolla pitää päästä ovelta ovelle sekä kotiin että kauppaan.
Alueelta, Uutisia Hämeestä

Moreeni-Rastikangas yritysten synergiaverkko – ”MoRas Synergy”

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat noin vuoden selvittäneet Moreenin ja Rastikankaan yritysten yhteistyömahdollisuuksia, alueellisia vaikutuksia sekä kehittymispotentiaalia.