Alueelta, Uutisia Hämeestä

Forssassa mennään Kesäniemen johdossa

Jari Kesäniemi siirtyi Koski Tl:n kunnasta Forssaan maaliskuussa 2017. Ensimmäiset kuukaudet ovat vierähtäneet tutustumisella kaupungin henkilöstöön, yksiköihin ja muun muassa kaupungin elinkeinoelämään. Tapaamisten määrä on lisääntynyt ja tyhjän ajankohdan löytäminen kalenterista seuraavan kuukauden osalta alkaakin olla työlästä.
Heidi Cavén
FacebookTwitterLinkedInEmail

”Forssan kaupunki on organisaatiorakenteeltaan huomattavasti suurempi kuin Koski Tl. Siirtyminen suurempaan organisaatioon oli kuitenkin helppoa. Vastaavat johtamisen haasteet ja päivän kuumat aiheet, kuten sote pitävät Forssassakin kiireisenä”, toteaa Jari Kesäniemi.

”Forssan lisäksi asioiden valmistelussa kannattaa huomioida myös naapurikunnat, sillä alue on hyvin kompakti ja samat asiat vaikuttavat meillä yhteiseen kokonaisuuteen”, Kesäniemi kertoo. ”Olemmekin aloittaneet tehdä Forssan seudun kuntien yhteistä seudullista elinvoimastrategiaa. Työssä mukana ovat naapurikuntien hallinto ja valtuutetut sekä muita tärkeitä sidosryhmiä, kuten yrittäjät.”

Elinvoimastrategiassa on tärkeitä kysymyksiä pohdittavana. Esimerkiksi, millä tuetaan seutukunnan elinvoimaa, miten lisätään työpaikkoja ja miltä tulevaisuus tulee näyttämään? Forssan nykyinen ja tuleva valtuusto kokoontuvat yhdessä käsittelemään elinvoimastrategiaa valtuustoseminaarissaan Messilässä viikolla 20. Seminaarissa kerätään hyviä ajatuksia, joita sitten viedään eteenpäin yhteiseen työstämiseen.

Elinvoimastrategian valmistelutyön lisäksi Kesäniemeä kiinnostaa kaavoitustyö. ”Ajatuksena on tehdä keskustaajamaa koskeva strateginen osayleiskaava, joka ohjaisi täydennysrakentamista ja kaupan sijoittumista”, toteaa Kesäniemi.

Hyvän peruskunnon ylläpito on tärkeää päivittäisen jaksamisen suhteen. Lenkkeilykaverina Kesäniemellä on perheen koira Alpo. Lisäksi lasten kanssa harrastaminen täydentää iltoja ja se vie ajatukset kuntajohtamisesta aivan toisiin maailmoihin, joten perheen parissa rentoutuminen onnistuu.

Kuvassa kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi keskustelee päivän agendasta sihteerinsä Päivi Majavan kanssa.

Kommentoi