Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hyvällä maineella on helppo rekrytoida

Millaisessa yrityksessä on pieni työntekijöiden vaihtuvuus? Onko rekrytoinnissa työntekijän vai työnantajan markkinat? Miksi on vaikea saada uusia työntekijöitä? Miksi osaaminen valuu kasvukeskuksiin?
Johanna Talikainen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Näihin kysymyksiin tartutaan seuraavan vuoden aikana Forssan seudulla. Tavoitteena on, että jatkossa seudulta löytyvät Suomen parhaat työpaikat.

”Seutumme yrityksillä on jo pitkään ollut vaikeuksia rekrytoida asiantuntijoita esimerkiksi tuotekehitykseen, vientiin ja markkinointiin. Tästä syystä pääkonttoreita on siirretty tai ollaan siirtämässä kasvukeskuksiin”, toteaa Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen.

”Taloudellisesti huonojen vuosien aikana on muodostunut työnantajan rekrytointimarkkinat. Samasta syystä ei yrityksessä ole joko pystytty tai nähty tarpeelliseksi kehittää työnantajaimagoa ja työpaikan ilmapiiriä.”

Suomen parhaat työpaikat on Forssan Yrityskehityksen johtama hanke, joka toteutetaan yhdessä seutukunnan muiden kuntien Humppilan, Jokioisten, Tammelan, Ypäjän ja Urjalan kanssa. Hankkeen päärahoitus tulee Hämeen liiton AIKO-rahoituksen (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kautta. Mukaan kutsutaan myös paikalliset yrittäjäjärjestöt ja nuorten työllistymisessä palveleva Forssan Ohjaamo.

Lisää vuoropuhelua, johtajien sparraamista ja toimivia palveluja

Paikallisille yrityksille annetaan mahdollisuus parantaa omaa työnantajakuvaansa ja valmentautua Suomen parhaiksi työnantajiksi ja yrityksiksi.

”Tarjoamme yritysjohtajille sparrausta, koulutusta ja vuoropuhelua työntekijöiden kanssa. Työhyvinvointi on monen asian kokonaisuus, joka kuitenkin vaikuttaa merkittävästi yrityksen tulokseen ja menestykseen. Esimerkiksi kasvua ei tehdä yrityksissä, joissa työntekijät eivät viihdy”, Jokinen kertoo.

Tutkimuksen mukaan Suomen parhaissa työpaikoissa tehdään kolme kertaa parempaa tulosta verokkiryhmiin verrattuna.

”Toinen näkökulma asiaan on varmistaa, että täältä esimerkiksi korkeakouluihin opiskelemaan lähtevät nuoret palaisivat myös takaisin. Meidän on tavoitettava nämä nuoret ja tarjottava heille houkuttelevia työpaikkoja omalla kotiseudullaan.”

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan myös seudulle muuttavien palvelujen kehittämisellä.

”Meillä pitää olla tarjota tänne muuttaville hyvät palvelut, joissa etsitään ratkaisut asumisen, päivähoidon, puolison työpaikan ja vaikka harrastustenkin osalta. Tieto, mitä meillä on tarjota seutumme palveluista, on hyvinkin olennaista.”

Kommentoi