Alueelta, Uutisia Hämeestä

Lääkkeet kasvukivuille – Kasvuyrityksille tuottavaa tukea

Yritykset kaipaavat tukea kasvulleen. Vaikka yrityksillä olisi tahtoa kasvaa, ne törmäävät usein kasvua estäviin pullonkauloihin ja lasikattoihin. Myös liian nopea kasvu tuo mukanaan useimmiten haasteita.
Johanna Talikainen
Pixhill.com / artjazz
FacebookTwitterLinkedInEmail

Forssan Yrityskehitys tarjoaa kasvuhaasteisiin uutta palvelua, jolla kasvuyritykset saavat asiantuntevaa ja sparraavaa apua kasvupolulleen. Palvelu tarjoaa kasvuyrityksille henkilökohtaista ohjausta ja yksilöllisen kasvusuunnitelman. Esimerkiksi yrityksen avainhenkilöiden osaaminen kartoitetaan ja varmistetaan, että avainhenkilöiden osaaminen tukee yrityksen kasvusuunnitelmaa.

”Meillä on useita kasvuyrityksiä, jotka ovat menestyneet kasvukilpailuissa tai ovat muuten selkeästi kasvuhakuisia. Näiden yritysten kanssa on tullut esille kysymys, miten kasvuintoa pidetään yllä ja miten kasvu saadaan tuottavaksi”, kertoo Forssan Yrityskehityksen kehitysjohtaja Hannu-Heikki Saarinen.

”Haluamme myös tunnistaa kasvuyrityksiä entistä tehokkaammin ja rohkaista niitä kasvun polulle. Yritysten menestymisellä ja kasvulla on monia kerrannaisvaikutuksia koko seudulle. Menestyvät yritykset luovat onnistumisen henkeä ja toimivat esikuvina muille yrityksille”, Saarinen toteaa. 

Kasvuyritykset luovat työpaikkoja

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kasvuyritykset luovat uusista työpaikoista huomattavan osan. Kasvuyrityksen määritelmänä pidetään yritystä, joka lähtötilanteessa työllistää vähintään 10 henkeä ja jonka työllisyyden kasvu on seuraavan kolmen vuoden aikana yli 20 prosenttia vuodessa.

Kasvuyritysmääritelmää voidaan käyttää myös laajemmin koskemaan kaikkia niitä yrityksiä, joilla on tavoitteena kasvaa, kehittyä ja jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

”Kasvupotentiaalia on tällä hetkellä esimerkiksi telakkateollisuudessa ja logistiikan toimialueilla. Jotta yritykset pääsevät tarjoamaan omia tuotteitaan ja palvelujaan näille markkinoille, tarvitaan uudenlaista osaamista ja tiedon hallintaa”, Saarinen sanoo.

”Forssan Yrityskehityksen palvelu tukee yritysten omaa tuotekehitystä ja uusien tuotteiden tuomista markkinoille. Yksi tavoitteemme on myös hyödyntää Forssan seudun kiertotalouskonseptia entistä monipuolisemmin ja löytää uusia markkinoita sekä mahdollisuuksia”, jatkaa Saarinen

Kasvuyritysten palvelun konkretisoi myös Turku Future Technologies eli TFT-verkosto, johon Forssa liittyi viime marraskuussa. Verkosto tuo teknologiayrityksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kahdeksan korkeakoulun kanssa.

”Toivomme palautetta ja esityksiä palvelun sisällöstä seudun yrityksiltä, sillä tarpeet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä. On yritysten omasta aktiivisuudesta kiinni, miten ne pystyvät esimerkiksi TFT –palvelua hyödyntämään”, Saarinen korostaa.

Kasvuyrityspalvelun käynnistämiseen on saatu rahoitusta Hämeen maakuntahallitukselta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta.

Kommentoi