Alueelta, Jäsen, Palveluhakemisto

Moreeni on aina valmiina kasvuun

Hämeenlinnan yrityspuisto Moreenissa liikkuu päivittäin yli kuusisataa kuljetusajoneuvoa. Moottoritien kupeessa palvelevan alueen valttina on sijainti Etelä-Suomen keskipisteessä, mutta syitä asettua Moreeniin on paljon muitakin.
Jenni Manninen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Kuljetusalan yritykset ovat löytäneet Moreenin Yrityspuiston tukikohdakseen ja alueella toimii jo 47 yritystä muun muassa logistiikan, tuotannon ja ympäristöteknologian aloilta. – Sijainnin lisäksi toimitilojen ja tonttien kohtuulliset hinnat sekä pysyvien työntekijöiden saatavuus ja koulutusmahdollisuudet ovat yrityksille hyviä syitä toimia Moreenissa. Yritykset voivat keskittyä omaan erikoisalaansa ja ulkoistaa esimerkiksi logistiikka- tai toimistopalvelut alueen muille osaajille, kertoo sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen Linnan Kehitys Oy:stä. 

Moreenissa työskentelee yli tuhat ihmistä ja viidensadan hehtaarin kokoiselle alueella on tarjolla myös yritysten ja työntekijöiden tarvitsemia palveluja, kuten ravintola- ja kokoustilapalvelut. Moreenista löytyvät myös muun muassa raskaiden koneiden huoltopalvelut ja tankkauspisteet. Alueen kaukolämpö tuotetaan ekologisesti biokaasulla. 

Systemaattinen kehitystyö toiminnan kivijalka

Jotta Moreenin yritysalue voi vastata täysimittaisesti tulevaisuuden haasteisiin, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja alati kiristyvään kilpailuun, on elinehto, että kaupunki kehittää aluetta  jatkuvasti ja systemaattisesti infran, kaavoituksen, alueen imagon, tieliittymien ja monipuolisten palveluiden osalta.

Moreenin tonteista käydään jatkuvasti neuvotteluja, ja siksi kaupungin tulee panostaa tonttien rakennusvalmiuteen sekä alueen imagoon. Moreenin opastussuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja se toteutetaan ensi vuonna.

– Taipaleentien jatke on valmis marraskuussa. Rakentamisen jälkeen Moreeniin pääsee ajaamaan kolmea kautta: Länsiportintieltä, Itäportintieltä ja Karanojantieltä. Tämä sujuvoittaa liikennettä merkittävästi. Samalla alueelle saadaan uusi rekkaparkki, Räsänen kertoo. 

Moreenin liikenteen sujuvuus on riippuvainen suuremmasta kokonaisuudesta. Itäsuunnan liikenteelle tärkeä nivelkohta on Katuman kiertoliittymä, jonka ruuhkat lisäävät kustannuksia ja vaikeuttavat yritystoimintaa. Kiertoliittymä on tällä hetkellä säteeltään tiukka raskaille kuljetuksille. Katuman liittymä palvelee valtatie kymmenen ohikulkuliikenteen lisäksi Käikäälän, Kantolan ja Moreenin alueen yritysten liikennettä. 

Valtionrahoitus tien parantamiseen varmistui kesällä, kun Liikenneministeriö myönsi hankkeelle miljoona euroa.
– Muun päivittäisliikenteen lisäksi Katuman kiertoliittymää käyttävät Käikäälän yritysten kautta kulkevat lähes 300 000 ajoneuvoa vuodessa ja liittymän läpi kulkee lähes 800 000 tonnia tavaraa, Räsänen sanoo ja pitää parannustyötä erittäin tärkeänä tekijänä alueen liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Moreeni lukuina

Alueen koko 500 ha
Liikennemäärä yli 600 kpl/pv eli 120 000 kpl/vuodessa
Yrityksiä 47 kpl
Alueella on valmis infra: kaukolämpö, maakaasu, vesi ja sähkö
Työtekijöitä yli tuhat