Alueelta, Uutisia Hämeestä

Verkostot Vesillä kansainvälistyville yrityksille

Hämeen kauppakamari, alueellinen TE-toimisto ja EURES eli kansainvälinen työnvälitys Euroopan Unionin alueella järjestivät yritysristeilyt Hämeenlinnan Vanajavedellä 7.6. ja Lahden Vesijärvellä 8.6. Risteilyille osallistui paikallisten yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen edustajia. Ajankohtaisena teemana oli tänä vuonna kansainvälistyvät maakunnat - Verkostot Vesillä.
Hämeen TE-toimisto
FacebookTwitterLinkedInEmail

Risteilyille syntyi jo alusta alkaen hyvin interaktiivinen tunnelma ja sitä nostatti päivän juontaja Hämeen TE-toimiston yrityspalveluiden Minna Talvikunnas.

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäisen puhetta siivittivät ajankohtaisimmat asiat Hämeen työmarkkinoista ja kasvupalveluista. Hän kertoi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen yritysten tarpeista osaavan työvoiman saatavuuden osalta. Eerikäinen oli huolestunut erityisesti ammattikoulujen vähäisestä kielikoulutuksesta eri opetusohjelmissa ja opetusministeriön torjuvasta suhtautumisesta kansainvälistymisen lisäämiseksi.

”On huolehdittava Hämeen vetovoimasta, jotta opiskelijat jäävät opintojen päätyttyä alueellemme”, totesi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja, Vanajanlinna Group Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vihma nosti esille matkailu- ja ravintola-alan työvoiman saatavuuden. ”Kielitaidon merkitys korostuu erityisesti asiakaspalvelutehtävissä”, Vihma sanoi. ”Hyvistä työntekijöistä on pidettävä kiinni. He ovat yrityksen voimavara.”

Yritysten kansainvälistyminen maakuntien näkökulmista

Hämeen liiton maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kertoi Oma Häme -maakuntavalmistelusta ja korosti, että Hämeen alueen vetovoimatekijät on nostettava rohkeasti esille myös vapaamuotoisempien, uusien työtapojen avulla.

Suomessa ammattikorkeakouluissa opiskelee parhaillaan 5 000 ulkomaalaista tutkintotavoitteellisissa koulutusohjelmissa ja heistä Suomeen jää keskimäärin 2 000 henkilöä. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on lisättävä, jotta osaavaa työvoimaa saadaan myös ammattikorkeakoulujen kautta Hämeeseen.

”Hämeen kautta kulkee vuosittain tuhansia nuoria, jotka edustavat kipeästi kaipaamiamme uusien asukkaiden ja toimijoiden ikäryhmiä. Näille nuorille pitäisi aiempaa tehokkaammin pystyä kertomaan alueemme vahvuuksista elämyksellisen arjen ympäristönä”, Ahonen totesi.

”Iloitsen siitä, että kauppakamari tarttui Panssariprikaatin aloitteeseen ja organisoi prikaatin kanssa menestyksekkäät rekrymessut. Ensi kerralla mukaan vielä kunnat ja oppilaitoksetkin asumisen, harrastamisen ja opintopolkujen mahdollisuuksineen”, jatkoi Ahonen.

Päijät-Hämeen liiton maakuntauudistuksen muutosjohtaja Seppo Huldén kertoi, miltä Uusi Päijät-Häme 2020 näyttää.

”Päijät-Hämeestä löytyy vahvoja yrityksiä, joilla on tunnetut brändit Suomessa ja myös kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti ympäristöosaaminen on Päijät-Hämeessä vahva toimiala”, totesi Huldén.

Päijät-Hämeen väestökehitys on osittain perustunut toisista maakunnista tulevaan muuttoliikkeeseen ja myös maahanmuuttoon.

Huldén nosti esille yritysten ja työvoiman kohtaanto-ongelmat eri aloilla ja piti tärkeänä ennakoivaa koulutusta, kotouttamista ja työmarkkinoiden joustoja.

Työvoiman liikkuvuuden edistäminen

Projektiasiantuntija Jaakko Pohjolainen esitteli Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hanketta, jonka palveluita ovat muun muassa kansainvälisen työyhteisön valmennus, suomen ja ruotsin kielen koulutus ulkomaalaistaustaiselle työntekijälle, avaimet käteen -rekrytointi Euroopan laajuisesti, online-rekrytointitapahtumat sekä ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen rekrytoinnin yhteydessä.

Hämeen alueen EURES-neuvojat kertoivat tuoreet kuulumiset alueelta ja työnantajien kokemuksista EURES –palveluista sekä European Online Job Days –tapahtumista. Lisäksi EURES-asiantuntija Aija Sievänen esitteli EURES:n tulevia laajentumismuutoksia ja uusien toimijoiden mahdollisuudesta päästä mukaan vaikuttamaan kansainvälisen työnvälityksen kehittämiseen.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke

Työ- ja elinkeinohallinto vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita vuosina 2014 – 2020 toteutettavalla Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeella.

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

Yritysten ja työnantajien on mahdollista saada jatkossa entistä paremmin kohdennettuja ja asiakaslähtöisesti tuotettuja palveluja valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä