Alueelta, Teema, Uutisia Hämeestä

Hämäläisyritykset laajentaisivat paikallista sopimista

Hämeen kauppakamarin alueen yritysten mielestä päästäkseen takaisin kasvu-uralle Suomen kilpailukykyyn vaikuttaisi myönteisesti paikallisen sopimisen laajempi mahdollisuus, työvoimakustannusten alentaminen ja investointeihin kannustava veromalli. Tieto selviää kauppakamareiden uusimmasta koronakyselystä. ”Alueemme yrityksistä yli 90 prosenttia kannatti paikallisen sopimisen laajentamista ja työvoimakustannusten alentamista ansioverotuksen ja / tai palkkamaltin avulla. Lisäksi yritykset pitivät tärkeänä investointeihin kannustavaa veromallia, esimerkiksi ns. Viron mallia tai investointivarausta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
K2HAM
Tarmo Valmela/Photodance Valmela
FacebookTwitterLinkedInEmail

Edellisessä kyselyssä Hämeessä vastanneet yritykset suhtautuivat myönteisesti myös nopeasti käynnistettäviin tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin. ”Vastanneista myönteisesti tai erittäin myönteisesti tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin suhtautui 75 prosenttia ja nopeasti käynnistettäviin raiteiden korjaus- ja parannusinvestointeihin 57 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

”On tärkeää saada alueellemme merkittävät infrahankkeet käyntiin. Näitä ovat Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi ja Vt 2 Humppilan perusparannuskohteet. Toivottavaa on myös saada Janakkalaan suunniteltu raakapuuasema mukaan valtion ensi vuoden budjettiin. Hankkeen myötä Hämeenlinnan ja Riihimäen keskusta-alueilla sijaitsevat lastausalueet saataisiin muuhun käyttöön”, korostaa Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 52 prosenttia kertoo, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Myös seuraavan kahden kuukauden aikana 45 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Vastanneista yrityksistä 90 prosenttia kertoo koronaviruksen jo vaikuttaneen tai vaikuttavan edelleen yritystoimintaan. Lisäksi 80 prosenttia sanoo koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 15 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

”Konkurssiriski on hieman noussut ja on nyt 30 prosenttia, kun edellisessä kyselyssämme se oli 26 prosenttia”, toteaa Eerikäinen.

Katso kyselyn tulokset

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.6.2020. Kyselyyn vastasi 2715 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 21.4., 4.5. ja 18.5. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 149 ja vastanneista noin 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Kommentoi