Henkilö, Teema

Mitä muutoksia liikennekaari tuo liikennetoimijoille?

Hallituksen ensimmäinen liikennekaaripaketti on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Liikennekaaressa liikenne nähdään palveluna ja matkaketju palvelukokonaisuutena. Asiakaslähtöisellä ajattelulla ja mahdollistavalla sääntelyllä tavoitellaan tehokkuutta liikennejärjestelmään ja kasvua liikennealalle.
Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario
FacebookTwitterLinkedInEmail

Suomen bruttokansantuotteen kasvu junnaa lähivuosina vaivaisen yhden prosentin kasvu-uralla. Kasvu voi olla tätäkin vaatimattomampaa maailmanmarkkinoiden uuden, aikaisempaa epävarmemman tilanteen vuoksi. Suomi tarvitsee tässä tilanteessa kipeästi uusia kasvun ajureita. Kun samanaikaisesti on tarve ylläpitää laajaa liikennejärjestelmää ja osin julkisesti tuettuja liikennepalveluja, niin on selvää, että myös liikennejärjestelmän pitää uudistua. Liikennejärjestelmän tehostamiseen tähtää sekä liikenteen väyläyhtiö Live Oy että liikenteen säädösuudistus liikennekaari. Liikenteen väyläyhtiön mahdollista perustamista selvitetään parhaillaan virkamiestyöryhmissä. Liikennekaaren ensimmäinen, tieliikenteeseen keskittyvä vaihe sen sijaan on jo valmistunut ja eduskunnan käsittelyssä.

Miten liikenteen suuri säädösuudistus vaikuttaa liikennealaan?

Liikennekaari on kuljetusalan toiminta- ja säätely-ympäristöä voimakkaasti uudistava ja sen odotetaan vaikuttavan suotuisasti työllisyyteen ja talouteen. Hallituksen mukaan liikennekaaren ensimmäinen vaihe synnyttää noin 5700 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Näistä työpaikoista melkein 2000 syntyisi taksiliikenteeseen ja yli 2000 tieliikenteen tavarankuljetukseen. Kasvun ajureina olisivat pääasiassa markkinoille tulon ja digitalisaation edistäminen sekä liikennemuotojen välisten raja-aitojen madaltaminen.

Verkkolehteen_liikennekuvaLiikennekaaren myötä lupia karsitaan ja yhdistetään. Esimerkiksi yritysten kritisoimasta pakollisesta yrittäjäkurssista luovutaan. Alalle tulo helpottuu niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä. Tämä edellyttää kuitenkin, että lupaprosessi on mahdollisimman sujuva. Luvan hinta ei saa muodostua uudeksi kynnykseksi alalle tuloon. Taksialalla liikennekaaren tuoma muutos on suurin, koska taksialan keskeisimmästä markkinoille tulon jarrusta, määräsääntelystä, luovutaan. Määräsääntelystä luopuminen kääntänee taksiyrittäjien määrän kasvuun erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa lupia on ollut vähän tarjolla. Samalla uudeksi haasteeksi voi tulla työvoiman saanti olemassa oleviin yrityksiin.

Yritykset hakevat kasvua digitalisaatiosta ja automaatiosta

Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky-selvityksen mukaan yritykset hakevat kasvua erityisesti digitalisaatiosta ja automaatiosta. Liikennekaari tulee todennäköisesti kiihdyttämään digitalisaatiokehitystä. Digitalisaatio ja liikennemuotojen välisten raja-aitojen madaltaminen henkilö- ja tavaraliikenteessä synnyttää vähitellen uudenlaisia liiketoimintakonsepteja ja erikoistumisen muotoja alalle. Liikenteen digiratkaisuilla voidaan jatkossa aiempaa helpommin parantaa matkaketjujen toimivuutta ja yhdistellä henkilö- ja tavaraliikennekuljetuksia. Muutos lähtisi todennäköisesti liikkeelle kasvukeskuksista.

Liikennekaaren onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka tasapuolinen kilpailuympäristöstä lopulta muodostuu. Tässä suhteessa päätös luopua kiistellystä kymppitonnin rajasta kuljetustoiminnassa oli oikea, koska se olisi asettanut ei-ammattimaisesti luokitellut toimijat ammattimaisia toimijoita parempaan asemaan. Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on yhtä lailla tärkeää, että tiedon rajapintojen avaamisessa (ml. tiedon sisältö ja avaamisen aikataulutus) alan julkiset yhtiöt sekä yksityinen sektori ovat samanarvoisessa asemassa. Tiedon avaamisen kustannusten pitää pysyä kohtuullisina sekä yksityisille yrityksille että julkisille yhtiöille.

Tiedon rajapintojen avaaminen voi uudistaa myös liikenteen maksupohjaa, koska erilaisten käyttäjämaksujen keruu helpottuu. Elinkeinoelämän intressissä on seurata, miten tämä lopulta heijastuu yritysten kustannuskilpailukykyyn. On selvää, että näin kokonaisvaltaisen sääntelyuudistuksen kaikkia vaikutuksia ei osata ennakoida. Mikäli liikennekaaren toteutuksessa onnistutaan, liikennekaari tuo alalle uutta yritystoimintaa ja kauan kaivattua piristystä talouteen.