Teema

Tarkastuslistat auttavat riskienhallinnassa

Heino Ylisipola
Pixhill.com
FacebookTwitterLinkedInEmail

Yritysten kannattaa laatia erityiset tarkistuslistat, jotta mahdollisimman moni yritysturvallisuuteen kohdistuva riski saadaan kartoitettua ja riskiin voidaan varautua.

Tarkistuslistat voidaan jakaa esimerkiksi seitsemään eri osa-alueeseen:

  1. Ihmisiin liittyviin rikosriskeihin ja väärinkäytöksiin varautuminen
    Työväkivallan vähentäminen: työtilan järjestelyt ja tekniset suojaus- ja hälytysjärjestelmät, henkilökunnan koulutus ja ohjeistus väkivaltatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi, turvalliset toimintatavat, riskien tunnistaminen ja riskinäkökulmien huomioonottaminen, uhkatilanteen jälkiselvittely ja uhrin auttaminen. Turvallisuusasiat osaksi perehdyttämiskoulutusta ja työntekijöiden turvallisuuskoulutus.

2. Tietoon liittyviin rikosriskeihin ja väärinkäytöksiin varautuminen
Tiedon tekniset suojauskeinot, kuten palomuuri, virustorjunta, ajantasainen käyttöjärjestelmä, varmuuskopiointi ja palvelimet. Tietojen luokittelu riskiperustaisesti.

3. Tuotanto- ja toimitilojen ­suojaaminen
Eriytetyt tuotanto-, toimisto- ja tuotekehitystilat. Murtohälytys, kulunvalvonta, videovalvonta, vierailujen ohjeistus, vartiointi.

4. Irtaimen omaisuuden suojaus
Omaisuusrekisteri, turvamerkintä ja kameravalvonta.

5. Toimintaan kohdistuvat ­rikokset ja väärinkäytökset
Kirjalliset sopimukset yhteistyötahojen kanssa, yhteistyökumppanin luotettavuuden arvioiminen. Asiantuntijat tarkastavat sopimustekstit.

6. Yrityksen turvallisuusjohtaminen
Yrityksen johto osallistuu henkilökohtaisesti turvallisuuden kehittämiseen. Turvallisuusasioita käsitellään henkilöstön kanssa. Työntekijät voivat vaikuttaa turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon.

7. Jatkuvuussuunnittelu
Kaikissa tilanteissa ylläpidettävät kriittiset toiminnot on tunnistettu sekä dokumentoitu kirjallisesti. Asiakassopimusten näkökulmasta vähintään kriittisille palveluille ja toiminnoille on määritelty suurin sallittu keskeytysaika.

Kommentoi