Teema

Ulkomaalaisen työntekijän lupa-asiat haltuun

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on Suomessa työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa tai että oleskelulupaa ei tarvita. Helsingin seudun kauppakamarin COME-projektin Services Development Officer Anniina Mandelin kokosi yhteenvedon huomioitavista asioista.
Anniina Mandelin
FacebookTwitterLinkedInEmail

Pohjoismaiden, EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaiset voivat tehdä töitä Suomessa vapaasti, mutta heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan. Joitakin työtehtäviä voi tehdä korkeintaan kolme kuukautta ilman oleskelulupaa, kuten marjojen poimintaa.

Oleskelulupia on erilaisia, ja työnteko-oikeus vaihtelee lupatyypistä riippuen. Työntekijän oleskelulupaa haetaan ammattityöntekijälle, kuten kokille tai talonrakentajalle. Erityisasiantuntijan oleskelulupaa tulee hakea korkeaa pätevyyttä vaativiin tehtäviin, jotka edellyttävät erityisosaamista ja jossa työstä maksettava palkka on bruttona vähintään noin 3000 euroa kuukaudessa. Ainoastaan työntekijä itse voi hakea oleskelulupaa. Kätevimmin oleskeluluvan hakeminen tapahtuu sähköisesti EnterFinland-palvelun kautta.

Palkattuaan ulkomaalaisen työntekijän, joka on muun kuin Euroopan unionin kansalainen, tämän perheenjäsen tai tähän rinnastettava, tulee työnantajan ilmoittaa viivytyksettä TE-toimistoon työnteon keskeiset ehdot ja toimittaa vakuutus työehtojen työehtosopimuksen mukaisuudesta. Tiedot voi ilmoittaa ottamalla kopio työntekijän työsopimuksesta tai toimittamalla työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvittavan TEM054-liitelomakkeen. Lisäksi henkilön nimi ja sovellettava työehtosopimus tulee ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Tiedot kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuksistaan tulee säilyttää työpaikalla työsuhteen ajan ja neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä hoituu ottamalla kopio työntekijän passista ja oleskelulupakortista.

Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat samat lait, työehtosopimukset ja velvollisuudet kuin suomalaisiakin työntekijöitä.

Kommentoi