Henkilö, Teema

Uskottavuus pelissä WTO-kokouksessa

Uskottavuuden säilyttäminen on Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksen keskeinen tavoite, Keskuskauppakamarin johtaja, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori arvioi kansainvälisen kaupan tilannetta. “Tahmea talouskasvu johti useissa maissa protektionismiin ja kaupan esteisiin. Tämä kehitys tuntuu jatkuvan talouden nousukaudesta huolimatta, vaikka kaupan esteiden määrä on puolittunut”, toteaa Vuori.
Pasi Murto
FacebookTwitterLinkedInEmail

WTO:n tuoreiden tilastojen mukaan kuluvan vuoden aikana on WTO-maissa havaittu 108 uutta kaupan rajoitusta, mikä on 50 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vapaakaupan perinteisen tukijan, USA:n muuttunut kauppapolitiikka voi Timo Vuoren mukaan aiheuttaa erityistä huolta.

“Samoin esimerkiksi Kiinassa, Venäjällä, Brasiliassa ja Intiassa ulkomaiset yritykset, suomalaiset mukaan lukien, voivat kohdata yllättäviä uusia, syrjiviä kaupan rajoituksia, joiden selvittämisessä WTO on usein viimeinen hätäapu”, muistuttaa Vuori. Vuori osallistuu 10.–13.12. Buenos Airesissa, Argentiinassa pidettävään WTO-ministerikokoukseen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen johtamassa Suomen valtuuskunnassa.

Vuoren mukaan WTO-kokous on onnistunut, jos kaikki WTO-maat, mukaan lukien G20-maat, Brasilia, USA, Intia ja Kiina, ilmaisevat sitoutumisensa kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamiseen ja niiden kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä. “Viime vuosina ollaan jo totuttu tuloksettomiin WTO-kokouksiin, vuoden 2013 Balin kauppamenettelysopua lukuunottamatta.”

Parempi markkinoillepääsy, ennakoitavat säännöt Suomen tavoitteena

Ministerikokouksessa pyritään löytämään yhteisymmärrystä vuonna 2001 käynnistetyn Dohan kauppaneuvottelukierroksen (Doha Development Agenda) auki olevista aiheista sekä saamaan selkeyttä jatkotyölle Genevessä. Buenos Airesissa pyritään neuvottelutulokseen kalastustuista, elintarvikkeiden vientirajoitusten läpinäkyvyydestä sekä pysyvään ratkaisuun elintarvikkeiden varastoinnista ruokaturvan tarpeisiin.

Sen sijaan maatalouden kotimaisissa tuissa tavoitellaan kokouksen jälkeistä työohjelmaa. Keskusteluissa ovat myös palvelujen kotimainen sääntely, kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu, sähköinen kauppa ja investointien helpottaminen.

Suomen kannalta tärkeitä teemoja ovat erityisesti sähköinen kauppa, sääntelyn läpinäkyvyyden parantaminen sekä investointien helpottaminen. Suomea kiinnostaviin aiheisiin kuuluvat myös markkinoillepääsyn parantaminen teollisuuden eri sektoreilla, mutta näitä ei Buenos Airesissa käsitellä.

Timo Vuori osallistuu kokouksen yhteydessä myös kansainväliseen Business Forum tapahtumaan, jonka yhtenä järjestäjänä toimii Kansainvälinen kauppakamari ICC.

Kommentoi