Toimitusjohtajan blogi, Uutisia Hämeestä

Osaavaa työvoimaa tarjolla

Yritysten kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy. Työelämään siirtyvät ikäluokat pienenevät ja suuret ikäluokat eläköityvät. Alueen vetovoimaisuus merkitsee entistä enemmän. Helsinki, Tampere ja Turku vahvoina kasvukeskuksina ja yliopistokaupunkeina houkuttelevat koulutettuja osaajia entistä enemmän.
Jussi Eerikäinen
Tarmo Valmela/Photodance Valmela
FacebookTwitterLinkedInEmail

Tämä kehitys on haaste erityisesti meillä Hämeessä. Kanta- ja Päijät-Häme ovat muuttotappiomaakuntia. Väestöpohja ikääntyy ja erityisesti 20 – 24 -vuotiaiden määrä on selvässä laskussa. Muutos on vielä synkempää kaupunkiseutujemme ulkopuolella. Tilanteeseen on syytä asennoitua vakavasti.

Meillä on Hämeessä tasokkaat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, joista valmistuu vuosittain yli 6200 koulutettua nuorta tai uranvaihtajaa. Miten saamme nämä tulevaisuuden osaajat jäämään alueellemme?

Yritysten edustajat arvostelevat oppilaitoksista valmistuvien osaamisen tasoa. Yleinen näkemys on, että työelämävalmiudet ovat heikot ja että koulutus työelämään alkaa vasta työpaikoilla. Ovatko ammatilliset oppilaitokset erkaantuneet työelämästä? Vuosi sitten Keskuskauppakamarin teettämän alueellisen vetovoimatutkimuksen perusteella Häme sijoittui oppilaitosyhteistyön osalta valtakunnallisesti häntäpäähän. Selvityksen mukaan aktiivisinta yritysyhteistyötä tekevät alueemme toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Ammattikorkeakoulujen osalta luvut olivat yllättävän pienet ja yliopistojen osalta oletetusti vaatimattomat. Tilanne onneksi yliopistoyhteistyön osalta vahvistuu syksyllä, kun Lappeenrannan teknillinen yliopisto käynnistää laajamittaisen maisterikoulutuksen Lahdessa.

Meidän on varmistettava, että osaava koulutettu työvoima jää Hämeeseen.

Johtuuko tilanne oppilaitosten passiivisuudesta? Ovatko oppilaitosten koulutusmetodit ja -ohjelmat muuttuneet vuosien aikana huonompaan suuntaan? Toimivatko yritykset osaltaan riittävän aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa? Onko viimeinen pitkä taantumajakso passivoittanut myös työelämäämme?

Hämeen kauppakamarin tuore oppilaitosyhteistyö- ja kesätyöpaikkakysely vahvisti, että yritykset ovat valmiita oppilaitosyhteistyöhön. Seitsemänkymmentä prosenttia vastaajista on kiinnostunut projektiyhteistyöstä, lähes kuusikymmentä prosenttia olisi valmis tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta tehdä lopputyö/diplomityö/gradu yrityksessään ja kuusitoista prosenttia on palkkaamassa enemmän kesätyöntekijöitä kuin edellisenä vuonna.

Yritysjohdon on tartuttava tilaisuuteen. Parhaat nuoret työntekijät saadaan rekrytoitua jo koulunpenkeiltä. Määrätietoisella kesätyö- ja harjoittelupaikkaohjelmalla yritys voi valmentaa opiskelijoista osaavia ja valmiita ammattilaisia jo opiskeluaikana. Tämä sitouttaisi nuoria yrityksiin ja motivoisi heitä opiskelemaan määrätietoisimmin tuleviin ammatteihinsa. Meidän on varmistettava, että osaava koulutettu työvoima jää Hämeeseen.

Nuoret voivat myös itse ottaa yhteyttä mielenkiintoisiin yrityksiin jo opiskelun alussa ja rakentaa vaikka koko opintopolun kestävän työsuhteen tulevan työnantajan kanssa. Hyvällä asenteella, sosiaalisilla taidoilla ja aktiivisuudella tavoitteet ovat saavutettavissa.