Jäsen, Uutisia Hämeestä

Ääniä elämään

Ääniä elämään on Hämeenlinnassa toimivan KuuloSirpakka Oy:n motto. Yritys on erikoistunut kuulonkuntoutukseen kuulokojeilla ja kuulon suojeluun yksilöllisesti valmistetuilla kuulosuojaimilla.
FacebookTwitterLinkedInEmail

“Palveluihimme kuuluvat erilaiset kuulontutkimukset nykyaikaisilla ja tarkoilla tutkimusmenetelmillä. Teemme mm. tinnitusmittauksia ja hälypuhetestejä. Säädämme ja huollamme kuulokojeita. Korjaamme korvakappaleita. Autamme kuulemisen apuvälineiden asennuksessa ja hankinnassa. Olemme asiantuntijoita neuvomalla, ohjaamalla ja pitämällä luentoja kuulemisesta sekä kuulon suojaamisesta”, kertoo KuuloSirpakan toimitusjohtaja Sirkku-Marja Väätäinen.

“Haluamme palvella kauppakamarin jäsenyrityksiä kuuloon ja kuulonsuojaamiseen liittyvissä asioissa, koska kuulo-ongelmien vuoksi yritys voi menettää tärkeän sopimuksen tai kaupan.”

Kuulokojeiden teknologia on kehittynyt huimasti muutamassa vuodessa. KuuloSirpakassa on tarjolla seitsemän eri valmistajan viimeisintä teknologiaa olevia kuulokojeita. “Kun kuulo heikkenee, niin monet elämän äänet jäävät kuulumatta. Asianomainen henkilö ei tiedä, mitä häneltä jää kuulematta. Tilannetta voisi verrata kilpahevoseen, jolla on laput silmien sivuilla, eikä se tiedä, mitä siltä jää näkemättä”, Väätäinen toteaa.

Väätäinen aloitti jo toisen kerran yrittäjänä vuonna 2005, jolloin hänen ystävänsä ja kollegansa Catrin Kaartokallio toimi ammatinharjoittajana Lääkärikeskus Jaarlissa. Kaartokallio oli jäämässä äitiyslomalle ja ehdotti Väätäiselle yrittäjyyttä päivätyön lomassa. ”Halusin antaa yritykselle nimen, joka liittyy hänen ammattiinsa ja siihen, miten hän palvelee asiakkaita. Vuonna 2012 muutin yritykseni toiminimestä osakeyhtiöksi ja palkkasin ensimmäisen työntekijäni. Nyt KuuloSirpakan palveluksessa on kaksi työntekijää”, Väätäinen kertoo.

”Keväällä 2013 kauppakamarista Mirja Ojantausta otti yhteyttä ja hän kertoi reippaasta Kreikasta Hämeenlinnaan muuttaneesta Klairi Anastasiousta, joka etsi itselleen työharjoittelupaikkaa. Klairi on päässyt oppimaan suomen kieltä työnohessa. Hän on kotimaassaan toiminut kuuloalalla useita vuosia ja hänen osaamisensa sopii erinomaisesti täydentämään KuuloSirpakan palveluja. Sovimme heti aluksi, että puhun Klairille vain suomea ja hän vastaa suomeksi, täydentäen englanniksi”, Väätäinen kertoo. Klairi on edelleen KuuloSirpakan palveluksessa.

“Päätin liittyä Hämeen kauppakamarin jäseneksi kuultuani kampaajaltani ja kirjanpitäjältäni kauppakamarin koulutuksista. Tutustuin kauppakamarin kotisivuihin ja kiinnostuin. KuuloSirpakka sai kauppakamarin kautta hyvän työntekijän”, toteaa Väätäinen.

“Odotamme kauppakamarin jäsenyydeltä erinomaisia koulutuksia ja verkostoitumista”, korostaa Väätäinen.

Fakta

Suomalaisen väitöskirjan (Hannula, 2014) mukaan lähes puolella 55–65-vuotiaista miehistä ja kolmanneksella naisista on sellainen kuulonalenema, jolla on merkittävä terveydellinen haittatekijä. Kuulonalenemaan liittyy myös muita ongelmia, sillä nämä henkilöt jäävät keskustelujen ulkopuolelle ja syrjäytyvät sosiaalisista kontakteista, mikä lisää ahdistusta, masennusta ja jopa muistisairauksia.

Kuulokojeiden teknologia on kehittynyt muutamassa vuodessa huimasti. Uuden teknologian kuulokojeet pystyvät analysoimaan ja erottelemaan eri äänet toisistaan. Tämä mahdollistaa äänien erottamisen lisäksi tasapainottamisen luoden rikkaamman ja ymmärrettävämmän äänimaailman. Aivojen kuulokeskus kykenee helpommin valitsemaan, mihin ääniin keskittyy. Tämä parantaa myös sanojen tunnistamista monimuotoisissa ympäristöissä.

Uuden teknologian nopea prosessointi auttaa paikantamaan ja erottelemaan helpommin äänilähteet toisistaan sekä keskittymään siihen, minkä kokee tärkeäksi. Yhdistämällä kuulokojeet matkapuhelimeen, älypuhelimeen tai tabletin kanssa, voi nauttia puheluista tai vaikkapa videoneuvotteluista vaivattomasti – oli sitten kyse omasta äidinkielestäsi tai kansainvälisestä neuvottelusta.

Kommentoi