Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan näkymät valoisammat

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat positiivisemmat kuin syksyllä, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat Hämeessä hieman koko maan keskiarvoa valoisammat; lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli tammikuussa +16, kun lokakuussa se oli +6 (*). Suhdanteiden ennakoidaan myös paranevan kevään aikana”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
FacebookTwitterLinkedInEmail

Tammikuussa Hämeessä vastanneista teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 18 % ennakoi suhdanteiden paranemista ja 2 % heikkenemistä.

“Positiivisemmat ja paremmasta tulevaisuudenuskosta kertovat tulokset ovat lupaavia”, toteaa Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski. ”Talous on usein myös psykologiaa ja päätökset panostuksista sekä investoinneista perustuvat kunkin toimijan omaan näkemykseen tulevaisuudesta.”

”Käynnistyvä kasvu on kuitenkin vielä hyvin heiveröistä, eikä ajatukseen, että “selvittiinpä tästäkin” ole varaa tai perusteita. Nöyrää työntekoa pitää jatkaa. Rakenteelliset ongelmamme ovat edelleen ratkaisematta!”, Kiiski korostaa.

Teollisuus- ja rakennusalan tuotanto lisääntyi hieman viime vuoden lopulla ja kasvu jatkunee myös lähikuukausina. Tilausten määrä on hieman laskenut; saldoluku oli tammikuussa -14, kun lokakuussa se oli -5. Myös valmiiden tuotteiden varastot ovat vähän normaalia suuremmat.

Henkilöstön määrä on pysynyt lähes ennallaan alkutalven aikana, eikä määrään odoteta suuria muutoksia lähikuukausina.

Hämeen palvelualojen suhdanneodotukset koko maan keskiarvoa varovaisemmat

Hämeessä palvelualan yritysten suhdanneodotukset ovat yhä lievästi miinuksella; saldoluku oli tammikuussa -3, kun lokakuussa saldoluku oli -7. Vastaajista 81 % ennakoi suhdanteiden säilyvän lähikuukausina ennallaan.

Palvelualalla myynti on pysynyt pääosin muuttumattomana ja sen arvioidaan myös pysyvän pääosin ennallaan vuoden 2017 alkukuukausina kausivaihtelu huomioon ottaen.

Yritykset vähensivät henkilöstöä loppuvuoden 2016 aikana, mutta henkilöstömäärän uskotaan kasvavan vähän lähikuukausina.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)

Kommentoi