Alueelta, Uutisia Hämeestä

Hämeessä teollisuus on suurin veronmaksaja

Yhteisövero muodostaa ainoastaan kymmenesosan yritysten tilittämistä veroista, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta veroselvityksestä. “Yritysten veroista käytävä keskustelu koskee yleensä yhteisöveroa. Totuus yritystoiminnan tuottamista veroista on kuitenkin huomattavasti yhteisöveroa monipuolisempi. Yhteisövero edustaa suhteellisen pientä osaa yritysten maksamista ja tilittämistä veroista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
FacebookTwitterLinkedInEmail

Selvitys kattaa yli 270 000 yrityksen valtiolle ja kunnille tilittämät merkittävimmät verot, kuten arvonlisäveron, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, yhteisöveron sekä ympäristöverot. Mukana selvityksessä on Kanta-Hämeeseen 6 950 ja Päijät-Hämeeseen 7 900 kotipaikkansa rekisteröinyttä yritystä. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle Suomeen.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan suomalaisyritykset tilittivät veroja valtiolle ja kunnille lähes 44 miljardia vuonna 2015. Suurin yritysten tilittämä vero oli arvonlisävero, liki 17 miljardia euroa. Työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yritykset tilittivät lähes yhtä paljon, noin 15 miljardia euroa. Yhteisöveron osuus oli reilu 4 miljardia euroa eli 10 %.

Kanta-Hämeessä toimialoista suurin veronmaksaja on palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella teollisuus, joka perustuu etenkin kone- ja metallituoteteollisuuteen. Teollisuus ohittaa kuitenkin melko niukasti tukku- ja vähittäiskaupan verokertymän. Rakentaminen jää toimialoista kolmanneksi, noin puoleen kaupan alasta. Yritysten kokoluokkien perusteella verokertymät ovat melko tasaväkisiä. Suurten yritysten verokertymä 76 miljoonaa euroa on Kanta-Hämeessä 4 miljoonaa euroa suurempi kuin mikroyritysten verokertymä.

Myös Päijät-Hämeessä toimialoista suurin veronmaksaja on teollisuus, jossa korostuu etenkin konepajateollisuus ja elintarviketeollisuus. Teollisuuden verokertymä on lähes tuplasti suurempi kuin toiseksi suurimman tukku- ja vähittäiskaupan verokertymä. Suurimman verokertymän 142 miljoonaa euroa tuottaa suuryritysten toiminta ennen mikroyrityksiä, joiden kokonaisveropotti on 90 miljoonaa euroa.

“Selvitys havainnollistaa yritysten keskeistä roolia alueemme julkisten palveluiden rahoittajina. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi”, Eerikäinen korostaa. ”Ilman yritystoimintaa hyvinvointivaltion rahoitukselta putoaisi pohja.”

”Myös korkea kunnallisvero vaikuttaa ostovoimaan ja heikentää alueellista vetovoimaa. Lisäksi kiinteistövero vaikuttaa yritysten sijoittumishalukkuuteen”, toteaa Eerikäinen.

Keskustelu veroparatiiseista ylimitoitettua

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan keskustelu yhteisöverosta ja yritysten harjoittamasta aggressiivisesta verosuunnittelusta on ylimitoitettua. Yhteisöveron eli osakeyhtiöiden voitostaan maksaman tuloveron osuus yritysten tilittämistä on vain kymmenesosa.

“Suomalaiset yritykset hoitavat verovelvoitteensa pääsääntöisesti erittäin hyvin. Aggressiivisen verosuunnittelun kitkemisen sijaan päättäjien tulisi keskittyä verojärjestelmän kilpailukykyyn. Kilpailukykyinen verojärjestelmä luo edellytyksiä talouskasvulle ja kasvattaa siten verokertymää”, Kemell sanoo.

Esimerkkinä Kemell mainitsee yhteisöveron alennuksen vuonna 2014. Yhteisöveron tuotto nousi jo vuonna 2016 korkeammalle tasolle kuin mitä se oli ennen verokannan laskua.

Suuri veroselvitys – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/10/keskuskauppakamarin-suuri-veroselvitys-2017.pdf

http://yrityksetsuomenrakentajina.fi/verotus

Kommentoi