Alueelta, Jäsen, Uutisia Hämeestä

Lounea ja OP Lounaismaa panostavat 20 000 euroa yrityskiihdyttämö Forzaan

Lounea sekä OP Lounaismaa lähtevät osana yhteiskuntavastuuohjelmaansa kumppaniksi yrityskiihdyttämö Forzaan. 20 000 euron panostuksella rahoitetaan toiminnan käynnistämistä. Forzan tavoitteena on 100 uutta yritystä Forssan kaupunkiseudulle vuoden 2021 loppuun mennessä.
Johanna Talikainen
Pixabay
FacebookTwitterLinkedInEmail

Yrityskiihdyttämö Forza käynnistetään yhteistyössä Crazy Townin, paikallisten yritysten ja alueen oppilaitosten kanssa vuoden 2019 aikana. Kiihdyttämöllä kehitetään Forssan kaupunkiseudun yritystoimintaa ja opiskelijoiden yrittäjyyttä.

Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Maria Jokinen kertoo, että keskeisenä tavoitteena on saada opiskelijat jäämään seudulle ja perustamaan myös yrityksiä. ”Forza tarjoaa tukea start up -yrityksille ja vahvistaa niiden elinkykyä niin, että ne ovat toiminnassa myös vielä kolme vuotta perustamisen jälkeen.”

Kiihdyttämön jäseniksi toivotaan myös olemassa olevia yrityksiä. Kun yhteisössä on sopivassa suhteessa uusia ja jo toimivia yrityksiä, se tuottaa kilpailuetua kaikille. ”Lounea haluaa osallistua aktiivisesti Forssan kaupunkiseudun kehittämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen”, kertoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen. ”Yrityskiihdyttämö Forza sopii yhteiskuntavastuuohjelmaamme mainiosti, sillä se lisää merkittävästi Forssan alueelle syntyvien uusien yrityksien määrää. Ja se taas vahvistaa alueen hyvinvointia.”

Lounean yhteiskuntavastuuohjelma on tärkeä osa Lounean strategiaa. Ohjelmaa toteutetaan kolmen pääteeman kautta: Vastuu ihmisistä, vastuu ympäristöstä ja vastuu paikallisesti. Vastuu paikallisesti tarkoittaa, että toimialueen kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä kehitetään yhteistyössä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa.

Vastuullisuus on tiivis osa myös OP Lounaismaan liiketoimintaa ja strategiaa. ”Kuuntelemme näkemyksiä ja havainnoimme toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia. Haluamme luonnollisesti edistää kestävää taloutta ja tukea alueellista elinvoimaisuutta. Kiihdyttämön erityiseksi kärjeksi on valittu kestävän kehityksen teemat ja se tukee mainiosti myös omaa strategiaamme”, kertoo OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala.

Yrityskiihdyttämö tärkeä myös ammatilliselle koulutukselle

Yrittäjyyttä koulutetaan osana toisen asteen koulutusta, samoin kuin ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Suunnitellun yrityskiihdyttämön avulla yrittäjyyskoulutukseen saadaan enemmän vaikuttavuutta, voidaan muodostaa eri oppilaitosten opiskelijoiden kesken tiimejä ja tuoda uusia innovaatioita yrittäjäopiskelijoiden muodostamien verkostojen kehitettäväksi. ”Tulevaisuudessa yhä isompi osa opiskelijoista aloittaa yritystoiminnan. Parhaimmillaan kiihdyttämö luo seudulle kaivattua spirittiä”, täsmentää Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johtaja Maaria Silvius.

Mukana Forzan perustamisessa ovat myös Hevosopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi toteaa, että uusien yritysten kautta syntyy luonnollisesti uusia työpaikkoja sekä verotuloja. ”Kaikki nämä yhdessä lisäävät myös Forssan kaupunkiseudun houkuttelevuutta asuinalueena. Lounean ja OP Lounaismaan tuki yrityskiihdyttämölle on tärkeä avaus alueen yritysten yhteistyölle”, sanoo Kesäniemi.

Kommentoi