Erikoisasiantuntijapalsta, Uutisia Hämeestä

Team Finlandista vetoapua vientiin

Team Finland on vuonna 2012 perustettu verkosto, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.
Suvi Mononen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Suomessa verkoston ytimen muodostaa viisitoista ELY-keskusten paikallista tiimiä, joista kaksi toimii Hämeen alueella. Päijät-Hämeen ELY-keskuksen toimialapäällikkö Matti Nykänen pitää tärkeänä paikallisten palveluntarjoajien esilletuomista.

– Päätyöni Team Finland -koordinaattorina on saada alueen yritykset ja sidosryhmät tietoisiksi julkisista viennin edistämisen palveluista, jotta tietoa ja neuvontaa saadaan mahdollisimman laajalle alueelle. Team Finlandin toiminta perustuu verkostomaiseen toimintaan, jossa kuntien elinkeinotoimilla, kauppakamarilla ja seudullisilla yrityspalveluilla on merkittävä rooli.

Hämeen kauppakamarin alueella yhteistyötä tehdään muun muassa tilaisuuksien ja neuvonnan avulla, sekä valiokuntatyöskentelyllä ja aktiivisella tiedon vaihdolla.

Palveluita kuudessa eri kokonaisuudessa

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut aina neuvonnasta rahoitukseen. Päijät-Hämeen alueella suosituimmat osiot ovat neuvonta ja koulutus sekä rahoituksen hakeminen.

– Alkupään neuvontaa on tarjolla seudullisten yrityspalveluiden, elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoasiamiesten kautta. Julkista kansainvälistä neuvontaa ja rahoitusta tarjoavat muun muassa Finpro, Tekes, ELY-keskus ja Finnvera, joilta jokaiselta löytyy paikallisia henkilöitä, keihin ottaa yhteyttä, Nykänen toteaa.

Palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta syvällisemmässä neuvonnassa ja selvityksessä ohjataan maksullisiin palveluihin. Neuvontaa saa myös seudullisilta yrityspalveluilta ja kauppakamarilta.

– Team Finland palveluita on tarjolla kaiken kokoisille ja ikäisille yrityksille mikroyrityksestä midcap-yrityksiin, mutta pääfokus on kasvuhaluisissa pk-yrityksissä joilla on kertynyt liikevaihtoa miljoona euroa tai enemmän.

Kiinalaiset kiinnostuivat Lahdesta

Hämeestä menohaluja on riittänyt eksoottisiin kohteisiin, kuten Argentiinaan tai Intiaan. Myös naapurimaat, kuten Norja ja Venäjä ovat olleet nousevia vientialueita. Nykänen toivoo että kotiläksyt tehdään huolella ennen maailmanvalloitusta.

– Kansainvälistymään kannattaa lähteä rohkeasti, mutta perustiedot ja valmistautuminen pitää hoitaa huolella. Suomen sisämarkkinat ovat rajalliset ja vientimarkkinoilla sisämarkkinoiden kilpailijatkin voisivat tehdä enemmän yhteistyötä.

Me Team Finlandin koordinaattorit pysymme muutoksen ytimessä, joten meiltä voi kysyä neuvoa, Nykänen rohkaisee.

Eksotiikkaa on näkynyt viime aikoina myös Päijät-Hämeessä, kun kiinalaiset delegaatiot ovat vierailleet Lahdessa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet. Moni Team Finlandin toiminto on kehitystyön alla ja muutoksia tapahtuu seuraavan vuoden aikana paljon.

– Julkiset palvelut tulevat keskittymään yhä harvemman luukun alle muun muassa maakuntauudistuksen takia. Me Team Finlandin koordinaattorit pysymme muutoksen ytimessä, joten meiltä voi kysyä neuvoa, Nykänen rohkaisee.

Hyödyllisiä linkkejä:

www.team.finland.fi

www.marketopportunities.fi, www.enterpriseeurope.fi (Markkinoiden mahdollisuudet on verkkopalvelu, jonka kautta yrityksille on tarjolla uusia bisnesmahdollisuuksia ja tukea kansainvälistymiseen sekä uusilla markkinoilla toimimiseen ilmaiseksi.)

www.formin.finland.fi (Ulkoministeriö ja Suomen edustustot auttavat yrityksiä löytämään paikallisessa liiketoiminnassa tarvittavat viranomaiskontaktit kohdemarkkinoilta.)

Yhteystiedot:

Team Finland -koordinaattori Kanta-Häme: Eino Jokinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 051, eino.jokinen(at)ely-keskus.fi

Team Finland -koordinaattori Päijät-Häme: Matti Nykänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 079, matti.nykanen(at)ely-keskus.fi