Alueelta, Uutisia Hämeestä

Yritysten verojalanjälki Hämeessä 1,9 miljardia euroa

Hämäläisyritysten verojalanjälki oli yhteensä 1,9 miljardia euroa vuonna 2017, selviää Keskuskauppakamarin julkaisemasta Suuresta veroselvityksestä. ”Talouden noususuhdanne näkyy yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Veroselvitys kuvaa hyvin yritysten merkitystä työnantajina ja palkanmaksajina”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
K3Viestintä
FacebookTwitterLinkedInEmail

Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat työeläkemaksut, palkkojen ennakonpidätykset, arvonlisävero ja yhteisövero. Maakuntakohtaisesti maksettujen verojen kokonaissummasta puuttuvat ympäristöverojen lisäksi kiinteistövero, haittaverot ja osingoista yrityksen pidättämät verot sekä muita pienempiä veroja.

Selvityksessä kuvataan yhteisöveroa sekä palkanmaksuun liittyviä veroja ja maksuja toimialoittain vuosina 2015-2017. Mukana on kolme suurinta toimialaa vuonna 2017 yhteisöveron ja palkanmaksuun liittyvien verojen ja maksujen määrällä mitattuna.

”Sekä Kanta-Hämeessä että Päijät-Hämeessä suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää tarkastelujakson aikana. Yritykset maksoivat molemmissa maakunnissa erityisesti yhteisöveroa enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015”, toteaa Eerikäinen.

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017. Koko Hämeessä suurin arvonlisäveroa tilittävä toimiala oli tukku- ja vähittäiskauppa (240 miljoonaa euroa). Kanta-Hämeessä tukku- ja vähittäiskaupan jälkeen suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat olivat rakentaminen sekä kuljetus ja varastointi, kun Päijät-Hämeessä suurimmat olivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä rakentaminen.

Koko Hämeessä yritysten määrä kasvoi – Kanta-Hämeessä työllisten määrä nousi

Vuonna 2017 Kanta-Hämeessä asuvien työllisten lukumäärä nousi 79 000 työntekijään. Päijät-Hämeessä asuvien työllisten määrä nousi vuonna 2016, mutta palautui vuonna 2017 vuoden 2015 tasolle.

Sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä yritysten määrä kasvoi vuosien 2015-2017 aikana. Päijät-Hämeeseen lähes 8 500 ja Kanta-Hämeeseen lähes 7 500 rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja verohallinnolle vuonna 2017.

“Veroselvitys kuvaa erinomaisesti yritysten merkitystä Hämeen alueelle. Julkisessa keskustelussa yritysten veronmaksua tarkastellaan yleensä vain yhteisöveron kautta. Kuten verojalanjäljestä näkee, yritysten merkitys esimerkiksi työllistäjänä on kuitenkin huomattavasti suurempi – myös verotuloilla mitattuna”, sanoo Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Kemell kehottaa yrityksiä myös viestimään avoimesti omasta verojalanjäljestään.

“Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia”, toteaa Kemell.

 

Katso Suuri veroselvitys 2019 (pdf)

Kommentoi