Valiokuntauutisia

Kahden kaupungin mentaliteetti

Hämeen kauppakamarin elokuussa järjestetty valiokuntamatka suuntautui tällä kertaa Tallinnaan. Vierailukohteina olivat Suomen Tallinnan-suurlähetystö, Viron kauppakamari, e-Estonia Showroom ja Ülemiste City -yrityspuisto.
Päivi Pulkki, Hämeen kauppakamari
Päivi Pulkki
FacebookTwitterLinkedInEmail

Suomen Tallinnan-suurlähetystön kaupallisten ja talousasioiden neuvonantaja Hannu Arhinmäki otti valiokuntien jäsenet vastaan ja kertoi lähetystörakennuksen historiasta, Viron kehityksestä sekä suomalaisten ja virolaisten yhteistyöstä.

”Seuraan Toompeanmäeltä Viron kehitystä. Vaikka suomalaisten ja virolaisten yhteistyö on jo nyt vilkasta, etsin paikallisen Team Finland -verkoston kanssa jatkuvasti uusia yhteisen toiminnan muotoja”, totesi Arhinmäki vierailun aluksi.

Viron tavaraviennistä 16 prosenttia ja palveluiden viennistä 25 prosenttia suuntautuu Suomeen.

Virossa toimii noin 6 000 suomalaistaustaista yritystä muun muassa metsä-, elintarvike- ja konepajateollisuudessa.

Eniten Viroon sijoittuu tällä hetkellä palvelualan yrityksiä ja pieniä IT-alan yrityksiä. Monet yritykset ovat ns. osayrityksiä, jotka toimivat sekä Suomessa että Virossa.

”Suomalaisyrityksiin suhtaudutaan Virossa myönteisesti, koska ne maksavat tunnetusti parempaa palkkaa ja niiden työilmapiiriä pidetään yleisesti parempana. Lisäksi virolaiset kokevat, että suomalalaisessa työyhteisössä kuunnellaan enemmän työntekijöiden mielipiteitä”, Arhinmäki kertoi.

e-Estonia-järjestelmän ansiosta yrityksen verotukseen ja hallintoon liittyvät tiedot voi toimittaa sähköisesti. Kun yritys palkkaa Virossa työntekijän, pitää siitä välittömästi ilmoittaa viranomaiselle.

”Suomen ja Viron välisen rajan ylittää jo 9 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja yleisesti puhutaankin jo kahden kaupungin Helsingin ja Tallinnan -mentaalista. Lisäksi X-Road, sähköinen Suomen ja Viron välinen tiedonvälityspalvelu on kehitteillä, mikä helpottaa asiointia jatkossa entistä enemmän”, sanoi Arhinmäki.

Hän arvioi, että 50 000 virolaista asuu pysyvästi Suomessa ja lisäksi 20-30 000 käy viikoittain töissä Suomessa. Virolaisia houkuttelee Suomen lähes kolminkertainen palkkataso.

”Matkustusvirtaa tulee varmasti lisäämään suunniteltu Rail Baltica -ratahanke Tallinnasta Berliiniin ja sen jälkeen mahdollisesti rakennettava Helsinki-Tallinna -tunneli”, Arhinmäki lisäsi.

Työvoimapula on Viron suurin haaste tällä hetkellä. Työttömyys on 5,1 prosentin luokkaa.

Koska Virossa ei ole käytössä yhteisöveroa, voivat kunnat verottaa vain alueensa asukkaita, ei yrityksiä. Yleinen verokanta on 20 prosenttia. Palkkaverotus alkaa 500 euron verovapaan osan jälkeen, mutta 2 000 euron jälkeen palkkaverotuksen verovapaaosa poistuu kokonaan. Yritykset voivat investoida voittojaan vapaasti, mutta tilittävät työntekijöille maksettavasta palkasta sosiaaliveroa valtiolle.

”Saimme lisäksi vahvistusta Viron talousnäkymistä vieraillessamme Viron kauppakamarissa”, totesi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Tutustumiskäynnillämme e-Estonia Showroomissa saimme myös nähdä ansiokkaan esityksen Viron e-kansalaisuudesta”, hän jatkoi.

Kommentoi