Uutisia Hämeestä, Valiokuntauutisia

Kohti aktiivisempaa yritys- ja oppilaitosyhteistyötä

Maaliskuussa Lahden Tiedepuistossa pidetyn Hämeen kauppakamarin Teollisuusvaliokunnan kokouksen teemana oli Osaavaa työvoimaa Hämeeseen. Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta ja nuorten opiskelijoiden integroitumisesta alueelle kokosi oppilaitosten ja yritysten edustajat yhteen pohtimaan mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseksi.
Päivi Pulkki
Pixhill.com / dotshock
FacebookTwitterLinkedInEmail

Alueen oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksista yritysten kanssa kertoivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimuspalveluasiantuntija Tuuli Ikäheimonen, Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) Tekniikan yksikön johtaja Silja Kostia ja Ammattiopisto Tavastian opettaja Pertti Tuomaala.

Esille nousivat erilaiset yhteistyömallit, kuten diplomityö ja gradu, opiskeluaikainen työharjoittelu, kesä-, opinnäyte-, projekti- tai tutkimustyö, valmistuvien rekrytointi, oppisopimuskoulutus ja maahanmuuttajien koulutus.

Ikäheimonen kertoi yliopistojen www.aarresaari.net -palvelusta, johon työnantaja voi jättää ilmoituksen työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikasta. ”LUT tarjoaa myös tutkimusyhteistyötä, muun muassa tilaustutkimuksissa sekä kehittämis- ja tutkimushankkeissa”, totesi Ikäheimonen. Tutkimuspalveluihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla: tutkimuspalvelut@lut.fi

LAMKin Kostia kertoi LAMK duuni -palvelusta, jonka tavoitteena on edesauttaa LAMKin opiskelijoita ja alueen rekrytoijia löytämään toisensa uudella tavalla. Työnantajat voivat julkaista työpaikkoja suoraan opiskelijoille ja palvelun tekoäly huolehtii työpaikkojen markkinoinnista potentiaalisille opiskelijoille. LAMK duunia pilotoidaan kevään aikana, ja siihen on tarkoitus ottaa mukaan ryhmä kiinnostuneita alueen yrityksiä ja opiskelijoita. Tavoitteena on, että palvelu olisi täydessä käytössä syksyllä 2018. Mikäli yritys on kiinnostunut osallistumaan pilottiryhmään, voi se ottaa yhteyttä Sirpa Kemiseen, sirpa.keminen@lamk.fi

Yritysten kannattaa satsata nuoriin tulevaisuuden osaajiin

”Yritysten kannattaa satsata nuoriin tulevaisuuden osaajiin”, kehotti Tavastian Tuomaala ja korosti, että vastavuoroisesti opiskelijalla pitää olla oikea asenne työntekoon ja työelämään.

Yrityselämän kokemuksista ja tarpeista oppilaitosyhteistyössä kertoivat Kemppi Oy:n henkilöstöjohtaja Anne Aaltonen ja Konecranes Oyj:n General Manager Janne Martin.

Aaltonen totesi, että Kemppi tekee yhteistyötä eri koulutusasteilla, aina alakoulusta kansainväliseen oppilaitosyhteistyöhön. ”Haluamme pitää huolta oman alamme työvoiman saatavuudesta ja teemme oppilaitosten kanssa paljon yhteistyötä”, sanoi Aaltonen.

Martin peräänkuulutti oppilaitosten aktiivisuutta, jotta nuoret tutustuvat yrityksiin. Oppilaitosten on tunnettava yritysten osaamistarpeet, jotta ne voivat kouluttaa nuoria tarvittaviin töihin. Myös opiskelijoiden omalla aktiivisuudella on iso merkitys. ”Kesätyöt ovat mielestäni paras rekrytointikanava”, sanoi Martin. Hän kertoi myös, että työnjohtajien löytäminen on haasteellista. ”Nykyinen koulutustarjonta ei tue työnjohtotarpeita.”

Kokouksen päätteeksi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen kertoi kauppakamarin maaliskuussa tekemästä oppilaitosyhteistyö- ja kesätyöpaikkakyselystä.

Kyselystä selviää, että Hämeessä toimivat yritykset ovat kiinnostuneet tarjoamaan alueen opiskelijoille lopputyömahdollisuutta. Myös projektiyhteistyöstä Hämeen alueella toimivien oppilaitosten kanssa on kiinnostunut 70 % kyselyyn vastanneista. ”Jotta varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden Hämeessä, pitää yritysten aktiivisesti etsiä hyviä työntekijöitä alueemme oppilaitoksista”, korosti Eerikäinen.

Katso lisätietoja oppilaitosten tarjoamista yhteistyömuodoista:

Firmatiimi edistää yritysten, LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä: https://www.lut.fi/firmatiimi

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) palvelut työelämälle: www.hamk.fi/palvelut

Tietoa Lahden ammattikorkeakoulun palveluista yrityksille: www.lamk.fi

Forssan ammatti-Instituutti | Faktia Oy:n palvelut yrityksille ja yhteisöille: https://www.lhkk.fi/#

Koulutuskeskus Salpaus – palvelut yritysasiakkaalle: https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/

Ammattiopisto Tavastian työelämän yhteistyön muotoja: https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/tyoelamapalvelut/

Kommentoi