Erikoisasiantuntijapalsta

Hämeen kauppakamarin USA:n kirjeenvaihtaja: USA:n budjetti ja verolaari

USA:n kongressin budjettitoimisto (CBO) ja yhteinen verokomitea (JCT) arvioivat verokertymän laskevan ja velanoton kasvavan. Hyväksyttyjen säädösten perusteella sama meno sitten jatkuu seuraavat 10 vuotta johtaen tuona ajanjaksona noin 1455 miljardin dollarin lisävelkaan, mikä vastaa noin 21,2 kertaa Suomen valtion budjettia, tai noin 4,5 miljoonaa per asukas. Mitä tällä velanotolla sitten saadaan aikaan? Velanotolla rahoitetaan veronalennukset, joilla pyritään saamaan raha kiertämään, väestö kuluttamaan ja siten kysynnän lisääntymisen kautta luotua uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille. Kun tämä hyrrä pyörii, syntyy uusia verotuloja ja niiden myötä velanoton tarve alenee.
Vesa A. Vihavainen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Veronalennukset

Kuluttajien kannalta veronalennukset astuivat jo voimaan ja ovat tuntuneet heti tammikuun palkkapussissa. Muun muassa yksityishenkilön tuloveroprosentti laski 2-8 %. Perusvähennys nousi 5700 dollaria ja lapsihyvitys 550 dollaria, mutta joidenkin vähennyksien ylärajoja laskettiin ja monia vä­hennyksiä poistettiin kokonaan, kuten henki­lökohtainen vähennys, joka oli aiemmin 4150 dollaria. Normaalikuluttaja Joe Doe, joka tienaa 52 000 dollaria vuodessa, saa nyt 76 dollaria kuussa enemmän. Nämä säädökset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Vuoden 2018 liittovaltion verotasot löytyvät täältä: https://taxfoundation.org/2018-tax-brackets/

Normaalikuluttaja, joka tienaa 52 000 dollaria vuodessa, saa nyt 76 dollaria kuussa enemmän.

Verovelvollisen asuinosavaltiosta riippuen osavaltion ja kunnan (local) tuloverot tulevat sitten vielä maksettaviksi, ja ne vaihtele­vat nollasta Kalifornian 13,3 prosenttiin. Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington ja Wyoming eivät peri osavaltion tuloveroa. Näitä voi ihmetellä osoitteesta: https://www.thebalance.com/state-income-tax-rates-3193320

Yritysten osalta tuloveroa rukattiin omis­tajia ja kilpailukykyä suosivasti siten, että aiemmasta 35 % maksimitasosta tultiin alas­päin 21 % tasaveroon. Samalla muutettiin ulkomailla toimivien USA:laisten yhtiöiden verotuskäytäntöä säätämällä veronleik­kaus- ja työllistämissäädös, jonka puitteissa ulkomaanyhtiöiden tulosta ei veroteta ja yri­tykset voivat kotiuttaa ulkomaan yhtiöidensä varojaan maksamalla kertaluonteisen 15,5 % veron. Osavaltio- ja kuntakohtainen yrityksen tulovero vaihtelee niin ikään nollasta 12 prosenttiin. Yritykset ovat voineet vähentää osavaltion ja kunnan tuloveron liittovaltion verotuksessa. Onko näin vielä tänä vuonna, siitä en ole ihan varma.

Yritysmuoto antaa mahdollisuuksia erilaisiin verotuskäytänteisiin. Tyypillisiä yritysmuotoja ovat C-Corp, S-Corp ja LLC eli yhtiö rajoitetulla vastuulla. C-Corp on rinnastettavissa suomalaiseen osakeyhtiöön, kun taas S-Corp ja LLC ovat henkilöyhtiöitä. Henkilöyhtiöissä yritys ei maksa tuloveroa, vaan yhtiön tulos jaetaan aina osakkaille, joiden henkilökohtaiseen verotukseen tulos menee verotettavaksi. Mielenkiintoinen artikkeli näistä asioista löytyy osoitteesta: https://www.thebalance.com/corporate-income-tax-definition-history-effective-rate-3306024.

Suomi paalutti itsenäisyyden Oregonissa 

Minulla oli kunnia olla vihkimässä Suomen itsenäisyyden maamerkkiä tammikuun 6. päivänä Portlandissa, Oregonissa. Kun tulette Oregoniin, niin tämä on nyt MUST-kohde. Osoite on: Nordia House, 8800 SW Oleson Road, Portland, Oregon 97223. Nordia talo on kaikkien pohjoismaalaisten yhteinen koh­taamis-, kulttuuri ja tapahtumapaikka.

Hämeen kauppakamarin USA:n kirjeenvaihtaja

Vesa A. Vihavainen

etunimi.sukunimi@yahoo.com

Erikoisasiantuntijapalstalle voi jättää kommenttikenttään kysymysehdotuksia eri aihealueista. Verkkolehden päätoimittaja päättää, mitä kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia julkaistaan.

Kommentoi