asiantuntija Alueelta, Erikoisasiantuntijapalsta, Palveluhakemisto

Tunnistatko vaihtokaupan ja sen arvonlisäverovaikutukset

Yrittäjien on tärkeää tunnistaa erilaisiin sopimusjärjestelyihin sisältyvät vaihtotilanteet. Jos vaihtotilanteet jäävät huomioimatta, niistä voi muodostua merkittäviä taloudellisia arvonlisäveroriskejä, kuten Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tuoreesta ratkaisusta KHO 2019:48 ilmenee.
Tanja Lappalainen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Yritystoiminnassa solmittavat sopimukset sisältävät erilaisia velvollisuuksia, oikeuksia sekä vaihtona pidettäviä oikeustoimia. Tavaran tai palveluiden vaihdoksi katsottavissa tilanteissa on voitu sopia pelkästä hyödykkeiden vaihdosta ilman rahavastiketta (ns. barter-sopimus) tai vain osittaisesta rahavastikkeesta, jonka vuoksi useimmiten osapuolet eivät miellä tekevänsä arvonlisäveron alaista kauppaa ja arvonlisävero jää asianmukaisesti suorittamatta.

Vaihtokaupan laaja käsite arvonlisäverotuksessa

KHO on ratkaisussaan KHO 2019:48 ottanut kantaa vaihtotilanteen määrittelyyn ja soveltamisalan laajuuteen suomalaisen purkutyöyhtiön tapauksessa. Tapauksessa käsiteltävänä ollutta vaihtokaupan käsitettä käsiteltiin KHO:n pyynnöstä myös EU:n tuomioistuimessa (EUT, asia C-410/17). Tapauksessa purkutyöyhtiö A Oy solmi ns. purkutyösopimuksia ja purettavaksi ostettava -sopimuksia. Purkutyösopimuksissa A Oy:n velvollisuutena oli purkaa sopimuskumppanin kohde ja kuljettaa purkujäte pois. Lisäksi A Oy oli oikeutettu myymään kohteen purkamisesta kertyvää metalliromua omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Purettavaksi ostettava -sopimuksissa A Oy:n sopimuskumppani myi tavarakaupalla purkukohteen A Oy:lle ja A Oy sitoutui purkamaan ja kuljettamaan purkujätteen pois kohteesta. EUT:n mukaan näissä sopimuksissa olennaista vaihdon käsitteen täyttymisen osalta oli, että A Oy määritti luovutuksille arvon, jonka se otti huomioon hinnoittelussa tarjousta laatiessaan.

KHO katsoi EUT:n asiassa antaman tuomion mukaisesti, että arvonlisävero-oikeudellisesti kummassakin sopimuksessa tapahtui vaihtokauppaa: purkutyösopimuksessa tavaran myyntiä sopimuskumppanilta A Oy:lle ja purettavaksi ostettava -sopimuksessa purkutyön myyntiä A Oy:ltä sopimuskumppanille. Metalliromun myynnin arvoksi oli katsottava A Oy:n purkutyön hinnasta antama alennus ja purettavaksi ostettava -sopimuksen yhteydessä A Oy:n myymän purkutyön arvoksi se arvo, jolla A Oy ostotarjousta antaessaan alentaa purettavan kohteen ostohintaa. Siten A Oy:n oli huomioitava näiden arvojen osuus arvonlisäverolaskennassaan.

Sopimusten arvonlisäverovaikutukset arvioitava huolellisesti

Päätös on periaatteellisesti tärkeä ja tulkinta vaikuttaa sinänsä selkeältä. Tulkinnan soveltaminen verovelvollisten välisissä käytännön liiketoimissa on kuitenkin vaikeaa. Jos tapauksen kaltaista vaihtotilannetta ei tunnisteta, on mahdollista, että arvonlisäveroa jää suorittamatta ja toisaalta vähennyskelpoista arvonlisäveroa voi jäädä vähentämättä. Käytännössä arvonlisäverollisten vaihtotilanteiden tuomat haasteet on ratkaistava sopimuskohtaisesti.

Päätösten perusteella on joka tapauksessa selvää, että yrittäjien on arvioitava jopa aiempaa huolellisemmin erilaisten hankinta- ja yhteistyösopimusten sisältöä myös arvonlisäverotuksen osalta. Verokäsittelyn oikeellisuuden selvittämiseksi kannattaa kääntyä arvonlisäveroasiantuntijoiden puoleen.

Arvonlisäverotuksen asiantuntija

Kirjoittaja Tanja Lappalainen on KPMG Oy Ab:n arvonlisäverotuksen asiantuntija Lahdessa. Lappalaisen työnkuvaan kuuluu mm. yritysten, säätiöiden ja julkishallinnon yksiköiden neuvonta arvonlisäveroasioissa sekä avustaminen veroriidoissa. Lisäksi Lappalainen on muun ohella perehtynyt kansainvälisen kaupan, kiinteistöjen, rakennusalan ja rakennejärjestelyiden arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin.

Erikoisasiantuntijapalstalle voi jättää kommenttikenttään kysymysehdotuksia eri aihealueista. Verkkolehden päätoimittaja päättää, mitä  kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia julkaistaan.