Erikoisasiantuntijapalsta, Uutisia Hämeestä

Varmista, että noudatat valtuutetun viejän lupaehtoja

EU:n solmimien vapaakauppasopimusten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää alkuperäasioiden tuntemista. Jos tuote on sopimuksessa määritelty EU:n alkuperätuote, vastaanottaja saa tullietuuden käyttöönsä joko esittämällä tullin vahvistaman alkuperätodistuksen (esim. EUR.1) tai valtuutetun viejän vahvistaman kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen.
Marika Nummila, Samex Solutions Oy
FacebookTwitterLinkedInEmail

Valtuutettu viejä on itse oikeutettu laatimaan määrämuotoisia kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia kaupallisiin asiakirjoihin, sisällyttämällä niihin saamansa lupanumeron. Tällöin ei tarvita Tullin vahvistamia alkuperätodistuksia. Valtuutetun viejän luvan myöntää Tullin lupakeskus.

Tullin kotisivuilta löytyy malli täytetystä valtuutetun viejän hakemuksesta ja alkuperälaskelma. Myös ”vanhojen” valtuutettujen viejien olisi suositeltavaa käydä katsomassa malliksi täytetty hakemus ja laskelma, ja pohtia, ovatko yrityksen vientituotteiden alkuperäkriteerit edelleen kunnossa.

Ovatko yrityksesi vientituotteiden alkuperäkriteerit edelleen kunnossa?

Jos valtuutetun viejän lupa on myönnetty useita vuosia sitten, ovat yrityksen ostot ja valmistus saattaneet tuossa ajassa muuttua merkittävästi. Myös uusia vapaakauppasopimuksia on solmittu.

Jokaisessa EU:n neuvottelemassa etuussopimuksessa on omat kriteerinsä tuotteiden alkuperäkelpoisuudelle. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksissa yleensä liitteinä tai pöytäkirjoina.

Jos yrityksesi harjoittaa vientiä Kanadaan, huomoithan, että alkuperäilmoitusten laatiminen edellyttää rekisteröitymistä EU:n tietokanta REXiin.

Katso lisätietoja Tullin sivuilta.

Katso malli täytetystä hakemuksesta.

Samex Solutions Oy:n Marika Nummila toimii asiantuntijana Hämeen kauppakamarin Tuontitullaus TÄNÄÄN -koulutuksessa 12.4. Katso koulutuksen sisältö.

Marika Nummilalla on pitkä ja vankka ydinosaaminen viennin ja tullauksen parissa. Yli 600 henkilöä ja lähes 300 suomalaista yritystä on osallistunut Marikan vetämiin koulutuksiin. Hän on saanut erinomaista palautetta iloisesta, tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä asiantuntijuudestaan.

Kommentoi