Lakimiehet vastaavat

Kiinteistön käyttäminen vakuutena muuttuu

Ensi vuoden kesäkuusta alkaen annetaan vain sähköisiä panttikirjoja.
OTK Antti Färkkilä
Pixhill.com
FacebookTwitterLinkedInEmail

Jo vuonna 2013 otettiin maakaareen sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Sähköinen panttikirja on vaihtoehtoinen perinteisen, kirjallisen panttikirjan kanssa. Sähköisessä panttauksessa panttioikeus kiinteistöön perustetaan vahvistamalla kiinteistöön kiinnitys ja kirjaamalla sähköinen panttikirja velkojan nimiin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Sähköistä menettelyä valmisteltaessa oletettiin, että viiden vuoden kuluttua maakaaren muutosten voimaantulosta noin puolet paperimuotoisista panttikirjoista olisi vaihdettu sähköisiin. Syyskuun alussa vuonna 2015 sähköisiä panttikirjoja oli noin 43 000 kappaletta, mutta kirjallisia panttikirjoja yli 3,4 miljoonaa. Oletetaan, että sähköinen panttausjärjestelmä pitkällä tähtäyksellä alentaisi luottomenettelyn kustannuksia. Sähköiseen järjestelmään siirtymisen jouduttamiseksi maakaarta muutettiin kesäkuun 7. päivänä tänä vuonna annetulla lailla niin, että paperiset panttikirjat poistuvat kokonaan.

Mitä tapahtuu?

Lain muutokset astuvat voimaan kesäkuun 1. päivänä 2017. Sen jälkeen annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Olemassa olevia kirjallisia panttikirjoja voi pantata vuoden 2019 loppuun. Ennen vuoden 2019 loppua tehdyt kirjallisten panttikirjojen panttaukset pysyvät voimassa niiden velkojen osalta, jotka on nostettu ennen sanottua ajankohtaa. Yleispanttaus siis lakkaa olemasta voimassa vuoden 2020 alussa sen jälkeen syntyvien velkojen osalta.

Käytännössä kaikki panttikirjat muunnetaan varmasti sähköiksi, ellei niitä sitten kuoleteta, kun vakuutta ei arvioida enää tulevaisuudessa tarvittavan. Jos panttikirjat ovat omistajan hallussa, hän voi hakea niiden muuttamista sähköiksi. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen panttikirja alkuperäisenä.

Luottolaitoksia varten, mukaan lukien Finnvera Oyj, lakiin on otettu massamuuntamista koskeva säännös. Luottolaitos, voi hakea hallussaan olevan kirjallisen panttikirjan muuntamista sähköiseksi esittämättä alkuperäistä panttikirjaa. Koko muuntaminen tapahtuisi siis sähköisesti.

Mitä muutos merkitsee?

Suuri periaatteellinen muutos on, että panttauksen pätevyyden edellytys on panttioikeuden rekisteröinti. Kun panttioikeus nyt syntyy luovuttamalla kirjallinen panttikirja velkojalle, sähköisellä kaudella panttioikeuden haltija saa panttioikeuden rekisteröinnillä maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Laki- ja veroneuvonta

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissään maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa.

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@hamechamber.fi

Yhteydenottopyynnöt lakimiehille voi halutessaan jättää myös kauppakamariin
puhelimitse 075 7566 700.

Lakineuvonnasta vastaa Ernst & Young Oy:n oikeustieteen maisteri Teemu Summanen, puh. 050 324 9086