Lakimiehet vastaavat

SVOP-rahaston palautuksen verotus

Listaamattoman yhtiön SVOP -rahastosta tapahtuva varojenjako on verotettu pääsääntöisesti osinkona.
Varatuomari Jouko Rekola
Pixhill.com
FacebookTwitterLinkedInEmail

Vapaan oman pääoman rahastosta, kuten SVOP -rahastosta (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto), tapahtuvan varojenjaon verokohtelu muuttui jo vuoden 2014 alusta. Listaamattoman yhtiön SVOP -rahastosta tapahtuva varojenjako on verotettu pääsääntöisesti osinkona 1.1.2014 lähtien.

Varojenjako verotetaan kuitenkin luovutuksena silloin, kun osakkeenomistajan yhtiöön tekemä pääomasijoitus palautetaan tälle samalle sijoituksen tehneelle osakkeenomistajalle. Lisäksi edellytyksenä on, että varojenjako tapahtuu ennen kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut kymmenen vuotta. Jotta varojenjako voidaan verottaa luovutuksena, tulee verovelvollisen esittää luotettava selvitys siitä, että varojenjako muodostuu rahastoihin merkityistä pääomansijoituksista. Luovutuksena verotettavassa varojenjaossa luovutusvoitto lasketaan vähentämällä saadusta varojenjaon määrästä osakkeiden poistamatonta hankintamenoa ”euro–eurosta” -periaatteella. Näin ollen, mikäli osakkeiden verotuksessa poistamaton hankintameno on vähintään saadun varojenjaon suuruinen, osakkaalle ei muodostu verotettavaa luovutusvoittoa.

Verosääntelyyn liittyy siirtymäsäännös

Siirtymäsäännös koskee listaamattomiin yhtiöihin ennen lain voimaan tuloa (ennen 1.1.2014) tehtyjen pääomansijoitusten palauttamista. Ennen 1.1.2014 tehtyjen sijoitusten varojenjakoon sovelletaan uudistunutta sääntelyä ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. Näin ollen ennen 1.1.2014 tehtyjen sijoituksien varojenjakoon sovelletaan vanhaa verotuskäytäntöä, mikäli varojenjako suoritetaan viimeistään 31.12.2015. Siirtymäsäännöksen puitteissa voidaan esimerkiksi SVOP-rahastosta palauttaa tehtyjä pääomansijoituksia muulle osakkaalle kuin sijoituksen alun perin tehneelle osakkaalle. Jotta siirtymäsäännöstä voidaan soveltaa, tulee varojenjakoa koskevan päätöksen olla tehty viimeistään 31.12.2015 ja varojen on oltava nostettavissa myös viimeistään tuona päivänä.

Listattujen yhtiöiden varojenjako vapaan oman pääoman rahastoista on verotettu vuoden 2014 alusta lukien aina osinkona.

Mikäli yhtiössäsi on ylimääräistä pääomansijoituksista kertynyttä SVOP-rahastoa, kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa, onko tarpeen toimia jo tämän vuoden puolella. Kaikissa tapauksissa näin ei ole vaan SVOP-rahaston palautus on edellä kerrottujen edellytysten täyttyessä mahdollista saada luovutusvoittoverotuksen piiriin myös myöhempinä vuosia.

Laki ja veroneuvonta

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissään maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa.

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@hamechamber.fi

Yhteydenottopyynnöt lakimiehille voi halutessaan jättää myös kauppakamariin
puhelimitse 075 7566 700.

Lakineuvonnasta vastaa Ernst & Young Oy:n oikeustieteen maisteri Teemu Summanen, puh. 050 324 9086

Kommentoi